O Românie mai antreprenorială

Conectarea IMM-urilor cu rețele antreprenoriale din UE

Atrageri de investitori și exportatori din UE

Exportatori în UE

Educație

O Românie cu adevărat turistică

Promovarea imaginii

Managementul

Exportatori în UE

Educație

O Românie europeană în care vrei să rămâi

România mai conectată cu diaspora europeană

Migrație & Brexit

Smart Cities & Smart Administration

Sport & Educație

O Românie mai antreprenorială

Modelarea Uniunii Europene pentru și a antreprenorilor pentru Uniunea Europeană.

Antreprenoriatul este una din soluțiile pentru creșterea nivelului de trai. Clasa de mijloc, motorul oricărei economii sănătoase, se bazează pe antreprenori, pe oameni talentați, creativi, cu putere de muncă, care își decid propriul destin și luptă pentru visele lor. Forța lor este de neoprit pentru că ei sunt pasionați, cred în ceea ce fac și niciun obstacol nu este prea mare pentru a-i opri din drumul lor. Românii sunt, poate, cei mai talentați, creativi și muncitori de pe acest continent, astfel încât este momentul să ne câștigăm locul pe care îl merităm. România are un potențial antreprenorial imens, care, odată pus în valoare, va avea impact pozitiv la nivel economic, social și administrativ.

Inițiativele pe care le voi susține în acest domeniu, sunt o reflectare a experienței mele de peste 15 ani ca antreprenor și a politicilor, studiilor, analizelor, discuțiilor și a feedback-ului primit din partea mediului privat, în cadrul acțiunilor desfășurate în rețelele profesionale și antreprenoriale, precum și a proiectelor desfășurate cu și pentru antreprenori, fiind membru și implicat activ în AHK – Camera Româno-Germană, RBL – Romanian Business Leaders, CDR – Coaliția pentru Dezvoltarea României, RoBeLo – Romanian Best Locations, proiectele Repatriot, Power-Up, SuperTeach și ASAR – Asociația Societăților de Arhitectură din România.

1. Conectarea IMM-urilor cu rețelele antreprenoriale din UE

Această inițiativă va avea drept obiectiv conectarea antreprenorilor cu rețele antreprenoriale din afara țării, în special Germania, pentru a facilita transferul de informații, expertiză, know-how pe domeniile competitive din regiune, în vederea creșterii volumelor și extinderii piețelor de desfacere pentru produse, cu efecte indirecte pe creșterea numărului de locuri de muncă.

Antreprenorii de succes trebuie sprijiniți în planurile lor de dezvoltare, trebuie ajutați să treacă la nivelul următor de business, de la local la regional, de la regional la național, sau de la național la internațional. Intervențiile de tip “Scale-up” sunt profunde, sunt de magnitudine, ajută la dezvoltarea și creșterea competitivității industriei respective.

3. Sprijinirea exportatorilor români

Orice economie sănătoasă are nevoie de producători și exportatori puternici. Exportul creează necesarul de finanțare a dezvoltării pe termen mediu și lung.

Fără exportatori puternici, vom fi mereu tributarii unor finanțări scumpe și nu întotdeauna disponibile.

Exportatorul român trebuie ajutat, trebuie găsite modalități prin care să fie sprijinit să-și dezvolte capacitățile de producție și să-și plaseze inteligent și cu valoare adăugată produsele în economia globală.

Chiar dacă întreaga economie, inclusiv la nivel mondial, este marcată de turbulențe, totuși, acest lucru, poate fi gestionat inteligent în favoarea producătorilor români.

Experiența mea internațională, inclusiv la nivel de contacte și factori decizionali, este un atu în vederea creării unei inițiative care să aibă drept scop promovarea produselor românești în UE, și nu numai, printr-o campanie de promovare a imaginii României și a produselor autohtone.

2. Creșterea investițiilor străine prin dezvoltarea de parteneriate inter-regionale pe axa România-Germania

România, chiar și în condițiile în care mediul legislativ nu este în totalitate prielnic investitorilor, este și va fi o locație căutată de investitori pentru potențialul încă neexploatat, caracteristicile forței de muncă și așezarea geografică.

Acest lucru trebuie valorificat printr-o inițiativă de dezvoltare a parteneriatelor inter-regionale, demarate deja prin realizarea unor vizite de lucru ale reprezentanților administrației locale în Germania și trebuie intensificate și transformate în proiecte strategice cu finanțare diversă (nu doar de la bugetul local sau UE) care să producă beneficii pe termen mediu și lung.

Încrederea în România trebuie cultivată, întreținută prin relații permanente și transformată în acțiuni și proiecte cu beneficii pentru ambele părți.

4. Educație

Baza oricărei schimbări în bine este o educație de calitate. Școlile pot și trebuie să fie un motor pentru incluziunea socială care să contribuie la o mai bună pregătire a tinerilor pentru cererea de pe piața muncii.

Sunt o persoană care a acordat atenția cuvenită educației, care s-a perfecționat pe tot parcursul vieții și cred cu tărie că România fără o educație de calitate nu are multe șanse. Eduația de calitate trebuie impusă la orice nivel. Educația este sămânța pe care noi o sădim acum pentru a ne bucura de fructe când planta va crește.

Programele educaționale trebuie să fie aliniate pieței muncii. Trebuie să pregătim tinerii pentru meseriile care vor apărea, și nu să-i pregătim pentru meseriile care poate nu se vor mai regăsi în 5-10 ani de acum încolo. Sistemul educațional trebuie regândit pentru a servi tinerilor și nu celor care conduc acest sistem. Globalizarea, robotizarea și digitalizarea sunt fenomene de neoprit care transformă și vor transforma ireversibil modul de viață.

Avem datoria de a gândi schimbările necesare și de a acționa acum în sistemul educațional, pentru ca cei care termină o școală să-și găsească cu ușurință un loc de muncă, plătit la un nivel care să îi oprească din a migra și de a produce valoarea adăugată în altă zonă de pe acest glob.

Am trăit și lucrat și în afara țării. Peste tot am întâlnit români care au performat și care au uimit prin performanțele lor. E timpul să-i facem să-și folosească puterea și forța intelectuală, aici, în România, pentru binele românilor.

Proiecte antreprenoriat

1.

Doresc să inițiez un proiect european pentru înființarea și susținerea a 1 milion de start-up-uri inovative în cele 27 de state membre timp de 4 ani. Europa trebuie să devină continentul cu cele mai multe start-up-uri, iar aici România, care este o țară eminamente creativă, trebuie să joace un rol de lider. În acest scop, digitalizarea, eliminarea birocrației și inteligența artificială trebuie să reprezinte prioritățile UE în următorii 4 ani.

Voi colabora strâns cu UEAPME – Asociația Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu Ministerul Român pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, dar și cu organizațiile de business și patronale din România pentru implementarea acestor proiecte esențiale pentru viitorul Europei și al României.

2.

Un proiect de tip “Manifest Antreprenorial European” ca o continuitate a proiectului “Small Business Ace”, care să cuprindă cererile antreprenoriatului de ‘birocrație zero’, o formă juridică europeană comună pentru IMM-uri de tip SRL-European și provocările din digitalizare, inteligență artificială și industrie 4.9.

3.

Un proiect pentru “Capitala europeană a antreprenoriatului”.

4.

O inițiativă de promovare a produselor românești în UE.

5.

O inițiativă pentru conectarea antreprenorilor din România cu rețele antreprenoriale din afara țării, în special Germania, pentru a facilita transferul de informații și expertiză.

6.

Construirea unei coaliții pentru antreprenoriat cu femei din alte țări,, susținând inițiativa lui Viviane Reading.

7.

Raport al Parlamentului European pe antreprenoriat, competitivitate și inteligență artificială.

O Românie cu adevărat turistică

Turismul este principalul angajator privat la nivel mondial. Ponderea actuală a turismului din România este mult sub potențial.

România are potențialul de a dezvolta turismul datorită reliefului diversificat, până la 10% din PIB în următorii 10 ani. România poate contribui, alături de Germania și alte state cu turism puternic, la implementarea proiectelor de turism durabil, la implementarea proiectelor de turism durabil, pentru că exact aici putem excela (nu suntem o destinație turistică de masă).

Pentru că România să aibă succes în turism trebuie în primul rând ca Europa să aibă succes. Țara cu cel mai mare volum de turiști internaționali este China, iar SUA urmează îndeaproape.

Voi milita deci ca Promovarea Europei turistice să se intensifice. O modalitate pentru a face asta este o entitate europeană de management a destinației Europa. Ea trebuie înființată, iar România trebuie să joace un rol important ca membru fondator.

De asemenea, este important ca mecanismele de acordare a vizelor pentru cetățeni non-UE să fie simplificate, debirocratizate, păstrând însă în același timp un control pentru evitarea unei migrații necontrolate. Voi milita pentru acest lucru.

România are un potențial uriaș din punct de vedere turistic, având în același timp următoarele piedici:

  • Imaginea României în lume este mult sub nivelul realității
  • Educația în turism s-a deteriorat masiv în ultimii 20 de ani
  • Lipsa acută de forță de muncă
  • Infrastructura (generală și turistică)
  • Lipsa apartenenței la Spațiul Schengen.

Proiecte turism

1.

Îmbunătățirea imaginii României atât prin contactele personale, cât și prin schimb de bune-practici (de tip parteneriat public privat) cu alte țări care au înțeles de foarte mult timp importanța unei organizații de management a destinației. Germania este un model de succes de urmat, iar eu voi contribui la transferul de know-how prin contacte directe atât cu cei din Germania, cât și cu politicienii români care au puterea de a schimba starea actuală a promovării României.

2.

Voi propune în vederea îmbunătățirii stării zonei balneo, de mare importanță pentru turismul românesc, un sistem automat de deconectare a cheltuielilor pentru cure și tratamente la nivel european. Astfel, cetățenii UE vor putea beneficia de cure și tratamente din România care vor fi plătite de casele de asigurări naționale.

3.

Voi propune proiecte europene pentru RESTABILIREA PEISAJULUI CULTURAL EUROPEAN și român implicit, de care ar putea să beneficieze de exemplu Delta Dunării, degradată în ultimii 20 de ani printr-o politică urbanistică iresponsabilă.

4.

Mă voi implica activ în proiecte deja existente, precum “Strategia Dunării”.

5.

Voi propune o legislație europeană prin care metoda de recunoaștere a certificatelor de clasificare la toate nivelele să fie modificată în așa fel încât entitățile de învățământ din România să poată atrage și elevi din străinătate, obținând astfel masa critică pentru a se putea dezvolta inclusiv în favoarea forței de muncă românești.

6.

Din zona HoReCa au plecat sute de mii de români în străinătate. Aducerea lor acasă este pentru turismul românesc o prioritate și voi găsi căi prin legislația europeană pentru promovarea repatrierii.

7.

Legat de infrastructura mare, voi milita pentru proceduri simplificate de absorbție a banilor europeni de către statele membre în așa fel încât România să poată absorbi 100% din banii europeni destinați infrastructurii. În ceea ce privește infrastructura mică turistică, mă voi implica în proiecte europene și schimburi de bune practici la nivelul statelor membre.

8.

Voi fi un puternic susținător al apartenenței României la spațiul Schengen și de lărgire a acestuia. Avantajul conferit de cunoașterea mai multor limbi străine poate fi decisiv în încercarea de a convinge toți parlamentarii europeni, care încă se împotrivesc, de utilitatea acestui demers.

O Românie europeană în care vrei să rămâi

1. România mai conectată cu diaspora europeană

Conform estimărilor publicate în 2016, între 3,5 și 4 milioane de cetățeni români trăiesc în străinătate. Diaspora de mobilitate a înregistrat constant o tendință de creștere, ajungând la o rată de creștere anuală a emigrării de 7,3% în 2015, conform datelor ONU.

Potrivit datelor centralizate în august 2015, pe baza informațiilor transmise de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, publicate de profit.ro, relevă că sunt 3,8 milioane români aflați în evidența autorităților locale, plus încă 1,1 milioane români care locuiesc efectiv pe teritoriile statelor de reședință, dar nu figurează ca atare în evidenșe deoarece fie dețin două cetățenii, fie nu și-au înregistrat șederea la serviciile de imigrări locale.

Țările cu cea mai numeroasă diasporă sunt: Italia, cu aproximativ 1,190,000, Franța, cu 730,000, Spania, cu 678,000, și Germania, cu 622,000.

Anual emigrează între 150,000 și 200,000 de români.

În fiecare oră, emigrează între 18 și 24 de români, în 2016 au emigrat 24 de români/oră, față de 2013, când plecau 18 români/oră.

2. Migrația, Brexitul și drepturile românilor

În privința cetățenilor statelor UE aflați în mod legal pe teritoriul Marii Britanii, prim-ministrul, ministrul de externe și chiar ministrul pentru Brexit au dat asigurări clare că drepturile acestora vor fi garantate în continuare. Miniștrii respectivi chiar le-au mulțumit acestora pentru aportul adus economiei britanice.

După Brexit, statutul emigranților din UE se va schimba, dar vor beneficia de aceleași drepturi. Problema celor care locuiesc și muncesc ilegal pe teritoriul britanic trebuie rezolvată. În prezent, românii reprezintă a doua minoritate etnică din Marea Britanie. Toate analizele indică faptul că economia britanică va avea de suferit dacă muncitorii europeni din Marea Britanie ar fi expulzați.

O problemă a românilor din diasporă, nu doar a celor din Marea Britanie, o reprezintă lipsa de cunoaștere a drepturilor și diferențele culturale, ceea ce îi face vulnerabili în societate. Pentru a veni în întâmpinarea problemelor românilor din diasporă, dar și pentru a crește prezența la vot, voi sprijini înființarea de filiale PPE/PNL în zonele cu diasporă română semnificativă.

O altă problemă este reprezentată de faptul că foarte mulți din muncitorii comunitari care lucrează sunt lipsiți de asigurare medicală În special, problema aceasta îî afectează pe cei care lucrează în agricultură, construcții și îngrijiri de bătrâni și de copii.

Proiecte diaspora

1.

Triplarea numărului de români din diasporă care vor participa activ la alegerile europarlamentare precum și intensificarea contactelor cu diaspora și deschiderea de filiale noi PPE/PNL.

2.

Un sistem de vouchere capabil să rezolve problemele de asigurare medicală a acestora, similar sistemului belgian.

3.

Preocupări în cadrul Parlamentului European:

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale – Problema muncitorilor emigranți, exploatarea lor și modalități de a proteja mai bine drepturile acestor persoane aflate în străinătate, inclusiv asigurarea lor medicală.

3. Smart Cities & Smart Administration

Prin inovare, digitalizare și transformare economică, se pot sprijini întreprinderile mici și mijlocii, și ridica nivelul calității vieții pentru toți cetățenii. Calitatea vieții este barometrul care determină dacă rămâi sau nu în țară.

Prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE, ne putem folosi de avantajele digitalizării, care vin în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor.

Administrația publică trebuie ajutată

Este timpul ca fondurile disponibile să fie cheltuite pentru proiecte care produc bunăstare imediată sau pe termen lung. Faptul că putem învăța și prelua de la alții modele de bună practică ce ne pot permite creșterea performanței la nivel administrativ este un element vital pe care nu îl putem rata. Preluarea modelelor de bună practică trebuie să se facă adaptat, nu “copy-paste”, pentru a putea reflecta condițiile și constrângerile locale sau de moment.

Este timpul pentru o administrație de tip “smart”, care să pună în centru cetățeanul, care să facă tot ce se poate face pentru ca taxele plătite de acesta să fie just cheltuite, într-un mod transparent, care să reflecte beneficiile aduse lui.

Scopul administrației este de a administra temporar resursele existente, atrase sau viitoare ale comunității. Este momentul ca, pentru proiectele care vizează o comunitate, aceasta să aibă un cuvânt de spus. Gestionarea participativă a propunerilor de proiecte sau a inițiativelor administrative trebuie să fie recomandată și, dacă se poate, implementată la nivelul fiecărei comunități semnificative în dialog cu cetățenii.

Digitalizarea, ca fenomen, trebuie “îmbrățișată” și tratată ca noua normalitate. Progresul tehnologic trebuie pus în slujba comunității, prin crearea de punți virtuale și creșterea utilizării elementelor inovative cu impact pe creșterea calității serviciilor adminsitrative, scurtarea timpului necesar relaționării cu administrația, creșterea transparenței și a calității comunicării, cu efecte benefice pentru toți. Administrația trebuie să devină “digitală” și să își propună adaptarea interacțiunii cu cetățenii prin utilizarea la maximum a progresului tehnologic și a aplicațiilor de tip mobil sau cloud.

Cum creștem încrederea reciprocă între cetățeni, administrații publice și piață?

În privința cetățenilor statelor UE aflați în mod legal pe teritoriul Marii Britanii, prim-ministrul, ministrul de externe și chiar ministrul pentru Brexit au dat asigurări clare că drepturile acestora vor fi garantate în continuare. Miniștrii respectivi chiar le-au mulțumit acestora pentru aportul adus economiei britanice.

După Brexit, statutul emigranților din UE se va schimba, dar vor beneficia de aceleași drepturi. Problema celor care locuiesc și muncesc ilegal pe teritoriul britanic trebuie rezolvată. În prezent, românii reprezintă a doua minoritate etnică din Marea Britanie. Toate analizele indică faptul că economia britanică va avea de suferit dacă muncitorii europeni din Marea Britanie ar fi expulzați.

O problemă a românilor din diasporă, nu doar a celor din Marea Britanie, o reprezintă lipsa de cunoaștere a drepturilor și diferențele culturale, ceea ce îi face vulnerabili în societate. Pentru a veni în întâmpinarea problemelor românilor din diasporă, dar și pentru a crește prezența la vot, voi sprijini înființarea de filiale PPE/PNL în zonele cu diasporă română semnificativă.

O altă problemă este reprezentată de faptul că foarte mulți din muncitorii comunitari care lucrează sunt lipsiți de asigurare medicală În special, problema aceasta îî afectează pe cei care lucrează în agricultură, construcții și îngrijiri de bătrâni și de copii.

Proiecte Smart Cities & Smart Administration

1.

Crearea unui ghid pentru administrații locale și relațiile cu cetățenii, așa-numitele SERVICII CETĂȚENEȘTI, bazate pe bunele practici în colaborare cu Comitetul European al Regiunilor – CoR.

2.

Crearea unui Ghid pentru primării în vederea implementării transportului multi-modal și a dezvoltării transportului regional în colaborare cu Comitetul European al Regiunilor – CoR.

4. Sport & Educație

Sport

Date privind practicarea sportului în UE și în România la nivelul anului 2017, ultimul raport al Comisiei Europene, clasează România pe locul 25 din UE din cele 28 de țări.

România ar trebui să fie una din forțele sportive ale Europei. Din păcate, sportul în general este într-o decădere constantă. Influența României la nivelul decizional al UE în ceea ce privește sportul este redusă. Vreau să schimb acest lucru.

Uniunea Europeană e confruntată cu serioase probleme în ceea ce privește obezitatea infantilă și problemele de sănătate din cauza lipsei de activitate fizică. Fondurile Europene ar trebui folosite în teorie mai ales pentru a pilota soluții care apoi să se poată transforma în politici publice. Sunt câteva țări în UE de unde avem de învățat în această privință și legătura acestui tip de proiect cu școli ca motoare de incluziune socială este esențială. Parlamentul European poate juca un rol esențial în această direcție. Componenta de gen din acest tip de proiect este o condiție esențială nu numai pentru succesul lui, ci și pentru a satisface cerințele Comisiei Europene.

Educație – Școlile ca motor al comunității

Folosim școlile sub capacitatea lor. Mai ales școlile din zonele rurale. Folosim prost, daca nu foarte prost, câteva fonduri Europene care ar putea ajuta la scăderea semnificativă a abandonului școlar și la o reformă masivă și extrem de benefică a învățământului tehnic.

Sunt foarte multe familii care nu sunt deloc obișnuite cu disciplina școlii, mult prea multe familii care nu au resursele necesare pentru ca copiii lor să poată merge îmbrăcați și încălțați decent. Sunt încă prea mulți copii care nu au îndeajuns de multă mâncare. Serviciile sociale sunt departe de a fi eficiente și de a rezolva problemele descrise.

Școlile ca motoare de incluziune socială pot fi un proiect European care sa aducă PNL-ului foarte multe voturi care altfel s-ar duce către PSD. Pot rezolva problemele masive pe care le avem cu forța de muncă calificată și abandonul școlar.

Pilotarea școlilor în România va fi bazată pe cele mai bune practici pe care le avem, unele dintre ele premiate la nivel European (inclusiv de Parlamentul European), Teach for Romania, Clubul Alternativ de Educație și Super Teach & Power-Up sunt câteva dintre aceste inițiative.

O bună parte a sălilor de sport au fost construite cu bani europeni. Din păcate România, din cauza unor miniștri ai sportului cel mult mediocri, nu a reușit să se poziționeze la nivel european îndeajuns de bine încât să conteze. Atât UEFA cât și FIFA au interesul să dezvolte fotbalul grassroots, dar și să aibă relații bune în Parlamentul European datorită legilor UE care influențează în mod direct felul în care se fac transferurile jucătorilor necomunitari. Fotbalul nu este singurul sport care se află în această situație.

Proiecte Sport & Educație

1.

Mai mult sport – mai mulți copii care fac sport, disciplină și prevenirea obezității la copii, sport pentru familii – adoptarea modelului Danez pentru cea mai bună folosire a sălilor de sport. Sălile de sport ar trebui să fie deschise pentru comunități în timpul în care nu sunt folosite pentru curricula școlară.

2.

Proiect Investiții europene în infrastructură – parteneriat federații UE cu administrații locale – de exemplu Comisia Europeană, UEFA și FIFA însemnând dezvoltarea pe grassroots a fotbalului.

Cu violența cum rămâne?

În Europa sunt supuse  violenței fizice sau sexuale aproximativ 46 milioane de femei.

În România, cifra este cu 10% peste media europeană. Când vine vorba despre violența din partea partenerului, aceasta este cu 14% peste media europeană.

O soluție relativ simplă cu un impact foarte puternic este descrisă mai jos.

Proiecte pentru combaterea violenței

O inițiativă pan-Europeană de combatere a violenței, mai ales a violenței împotriva femeilor, dar și a violenței domestice și a bullyng-ului.

“De trei ori câte 15 secunde.” este o idee în care cred și pe care am susținut-o la UEFA, o idee promovată de Comisarii Frans Timmermans și Vera Jurouva. O idee discutată în detaliu cu FRF.

Am putea sensibiliza sute de milioane de persoane, am putea opri abuzul a milioane de persoane și uciderea a mii. Câte 15 secunde de la echipe, sponsori, FIFA și UEFA ca să spunem “Stop violenței domestice împotriva femeilor”.

Aici este conceptul la care deja am lucrat – imaginează-ți un meci de fotbal în care porțile înainte de meci și în pauză sunt îmbrăcate în huse roz pe care este scris “Stop violenței domestice împotriva femeilor” cu negru pe barele transversale.

Jucătorii și arbitrii sunt îmbrăcați în tricouri roz aprins cu imprimeu în față purtând sloganul “Stop violenței domestice împotriva femeilor” și #WeAreFootballStopViolenceAgainstWomen pe spate.

Echipele intră pe teren împreună cu fetițe îmbrăcate în tricouri similare.

Un video de 15 secunde înaintea fiecărui meci UEFA sau național, având un ecran negru fără sunet, ca intro. Imagini sacadate în alb-negru arată jucători de fotbal privind camera, ca apoi să apară spectatorului sloganul “Stop violenței domestice împotriva femeilor” scris cu alb în diferite limbi europene la fiecare secundă.

Timp de 15 secunde, toate elementele de publicitate din jurul terenului sunt – “Stop violenței domestice împotriva femeilor”.

Parlamentul European poate să promoveze o stfel de inițiativă la nivel european. Vom faceceva similar și pe cyberbullying.

În acest demers sunt deja implicate 64 de femei MEP (membre ale Parlamentului European), printre cele mai importante din UE, care, având suport de la toți liderii partidelor europene, au semnat împreună o scrisoare către Președintele UEFA, prin care se recunoaște importanța acestei tematici pe agenda europeană și fundamentează bunele relații cu UEFA și unitatea de sport de la DG EAC (Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură).

Prin inițierea unor demersuri legate de această tematică, se pot genera avantaje directe pentru România, existând posibilitatea să fim lideri de dosar pe un subiect la nivel european, ceea ce va permite construirea unor coaliții cu UEFA, FIFA, Facebook, Google, dar și cu alte state membre, prin care să promovăm proiecte inovative care să fie implementate în România.