Motivația mea pentru candidatură

Motivația candidaturii mele pentru această zonă are la bază expertiza mea axată pe dezvoltarea turismului, a implicării mele în poiecte de bune practici în turism, precum și experiența mea de 25 de ani în regiunea bazinului Ruhr din Germania și convingerea că aceasta se poate replica cu succes în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Regiunea metropolitană Ruhr, în care am trăit și studiat, a trecut prin procesul de redresare și dezvoltare economică deoarece a suferit o decădere economică și o migrație masivă, în special a tinerilor, după închiderea în anii ’80 a minelor și a reducerii masive a producției de oțel din industria metalurgică.

Zona bazinului Ruhr a trebuit să găsească soluții și a reușit să se transforme, în 15 ani, cu succes. O regiune care în anii ’80 se prezenta decăzută economic, cu șomaj ridicat, lipsită de atracții urbane, lipsită de o ofertă recreațională și de activități culturale precum și cu o migrație puternică în rândul tinerilor. Aceasta a fost transformată inteligent într-o regiune cu o complet altă ofertă și oportunități.

Cum s-a transformat?

Printr-o abordare regională și nu doar locală a strategiei de dezvoltare și transformare, având la bază identificarea calității și a potențialului specific fiecărui oraș din regiune, definirea ofertei viitoare pentru regiune a setului de servicii și industrii optimale, reprofesionalizarea forței de muncă, a unei gândiri de dezvoltare urbane smart cu focus pe calitatea vieții pentru populația activă, piețe urbane prietenoase și aerisite, zone verzi, lacuri și parcuri, și bazat pe un concept puternic de reconversie a siturilor și a halelor industriale în locuri pentru spectacole, expoziții, HUB-uri pentru start-up-uri și birouri, agrement și gastronomie.

Astfel ruinele și fabricile părăsite au devenit vestigii ale unei moșteniri industriale repuse în valoare, pline de viață și activități, devenind un fir roșu al așa-numitei: “Rute industriale culturale” și un motor economic local și regional atrăgând numeroși investitori din diferite domenii datorită calității speciale a locațiilor pentru sedii de birouri, industrii creative și agrement.

CARE SUNT PROBLEMELE REGIUNII?

Nivelul scăzut de trai

Salariile mici

Lipsa competitivității

Lipsa locurilor de muncă bine plătite, migrație, educație necompetitivă

INFRASTRUCTURA

Susțin ca prioritate a mandatului legarea regiunii Sud-Vest Oltenia de vestul Europei prin construirea autostrăzii Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, prin accesarea de fonduri europene, ca parte a tronsonului european Viena – Budapesta – Timișoara – Craiova, spre Bulgaria – Turcia, ceea ce ar deschide astfel calea investițiilor străine și a turismului, inclusiv a celui de tranzit.

Dezvoltarea turistică a Subcarpaților (Gorj – Vâlcea) e legată de accesibilitatea rutieră și aeriană prin Aeroportul Craiova și optim printr-un al doilea aeroport la Târgu Jiu.

Există necesitatea pe termen lung a construcției unei străzi rapide (motorway) Drobeta-Turnu Severin – Târgu-Jiu – Râmnicu Vâlcea și Târgu-Jiu – Craivoa. Totodată, dezvoltarea căii navigabile pe Dunăre, Culoarul 4 Dunăre, prin alocarea unei linii de finanțare specială din partea Uniunii Europene.

TURISM

Susțin cu precădere valorificarea uriașului potențial turistic al Dunării ce poate contribui major la dezvoltarea regiunii Sud-Vest Oltenia, cea de-a 7-a regiune săracă din Europa, prin revitalizare urbană, punerea în valoare a patrimoniului cultural, a unei infrastructuri rutiere funcționale și prin atragerea de investiții care să aducă creștere economică în județele Mehedinți, Dolj și Olt.

Partea montană a regiunii, alături de Dunăre, au un potențial turistic extraordinar care este însă sub-exploatat: peisaje, arhitectură, sporturi montane, tradiții și obiceiuri, siturile de lucrări ale lui Brâncuși sau listarea regiunii în Patrimoniul mondial UNESCO – Mânăstirea Horezu.

De asemenea, propun un nou concept “Ruta culturii industriale europene”, bazat pe modele din Germania și Austria. În plus, susțin dezvoltarea de parteneriate durabile cu alte orașe din țările Europei Occidentale pentru cât mai multe orașe din regiune.

Dezvoltarea agroturismului este o șansă atât pentru peisajele naturale, în multe părți încă sălbatice, cât și pentru existența produselor tradiționale bio. Turismul cultural este o altă resursă specifică regiunii prin numeroasele mănăstiri și situri istorice. Dezvoltarea turistică durabilă are nevoie de o strategie pentru management de destinație în vederea atragerii turiștilor în județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Olt și Dolj.

RECONVERSIE INDUSTRIALĂ

Având în vedere diversificarea redusă a economiei și dependența față de cele două industrii dominante, producția de energie electrică și extracția cărbunelui inferior în județele Gorj și Mehedinți, este nevoie de o strategie regională bazată, spre exemplu, pe modelul bazinului Ruhr din Germania prin dezvoltarea unor industrii alternative: producția de componente pentru energia regenerabilă, componente auto și prin centre de logistică și dezvoltare de servicii.

MIGRAȚIA

Problema muncitorilor emigrați exploatați din cauza situației lor. Nivelul scăzut de trai și lipsa locurilor de muncă bine plătite au generat migrație înspre alte țări din UE.

O altă problemă este reprezentată de faptul că foarte mulți din muncitorii comunitari sunt lipsiți de asigurare medicală. Problema aceasta îi afectează în special pe cei care lucrează în sectorul agriculturii, construcțiilor și îngrijirii de bătrâni și copii.

Dau exemplul personal al părinților mei care, într-o vizită la o mânăstire din Gorj, au cunoscut un bărbat care s-a îmbolnăvit din cauza muncii grele în străinătate. Un alt exemplu este cel al româncelor care lucrează în îngrijirea pensionarilor din UE. În aceste cazuri este nevoie urgentă de noi legi pentru a proteja aceste persoane în străinătate și a le asigura accesul la îngrijire medicală.

CUM POT SĂ AJUT LA REZOLVAREA LOR?

1.

O abordare strategică în Comitetul Regiunilor CoR printr-o reprezentare mai eficientă din partea PNL-ului.

2.

Proiecte-Pilot care sunt finanțate din excedentul bugetului UE pentru turism și dezvoltare urbană, între 5-15 milioane Euro.

3.

Promovarea locurilor natale și a operelor lui Constantin Brâncuși prin Direcția Generală pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură a UE, acesta fiind unul din artiștii cei mai reprezentativi pentru întreaga Românie.

4.

Inițierea unui proiect numit “Ruta culturii industriale europene”, ca un nou concept bazat pe modelele locale din Germania și Austria.

5.

Inițierea unui proiect numit “Ruta culturii industriale europene”, ca un nou concept bazat pe modelele locale din Germania și Austria.

6.

Atragerea de investiții străine din Germania și Austria.

7.

Parteneriate directe cu Germania, Austria sau alte țări din UE pentru producătorii români din regiune.

8.

Programe antreprenoriale anuale cu Germania și Austria prin intermediul rețelelor oamenilor de afaceri.

9.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale – Problema muncitorilor emigrați, exploatarea lor și modalități de a proteja mai bine drepturile acestor persoane aflate în străinătate, inclusiv asigurarea lor medicală.

10.

Un sistem de vouchere capabil să rezolve problemele de asigurare medicală ale acestora, similar sistemului belgian.

Consider că promovarea unor proiecte mari pentru România are sens în contextul unei expertize solide în plan antreprenorial, politic și adminsitrativ cu beneficii la nivel regional care să fie reflectate în creșterea calității vieții tuturor cetățenilor. Experiența de până acum mi-a dovedit că nu sunt posibile proiecte mari fără inițiative mici, corelate, facilitate și transpuse în plan legislativ într-un mod țintit, profesionist.

În plus, consider că bugetele direcțiilor strategice promovate de Uniunea Europeană, pentru actuala și următoarea perioadă de programare, sunt oportunități extraordinare pentru care România prin reprezentanții săi cei mai potriviți, trebuie să lupte și să negocieze pentru a le obține în scopul unei dezvoltări durabile, fie că vorbim de locuri de muncă, de investiții străine sau sprijin pentru cei care muncesc pământul.

Activitatea mea ca parlamentar european din partea Partidului Național Liberal se va concentra pe câteva direcții strategice, izvorâte din nevoile imediate ale României și ale regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia aliniate obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene.